Tag Archives: stilling

Utdanning for å finne en ledig stilling?

Når du søker ledige stillinger kan det lønne seg å ta ett kurs for å gjøre deg mer attraktiv for en ledig stilling. Vanligvis er det bare en liten ting til du må kunne for å kvalifisere deg til bedre betalte jobber, vilken kvalitet hade du ønsket deg?


Sikre stillinger

Du bør nok utdanne deg gjennom hele livet. Hvis du sitter framfor TV:n hver investerer du tiden din helt feil. Det finnes ikke mange sikre stillinger idag – men spesiellt ikke for de som vidareutdanner seg. Litt etterutdanning vil gjøre deg mer attraktiv, mye utdanning gjennom hele livet vil gjøre deg mye mer attraktiv uansett hva økonomi nyhetene sier.

Ikke rett bakgrunn for en ledig stilling?
Du behøver mer kompetanse for å søke på intressante ledige stillinger.

Det er mye du kan gjøre når du søke på ledige stillinger for å gjøre din CV spennende for potentielle arbeidsgivere og få den ledige stillingen du egentlig vil ha. Men de fleste arbeidsgiverer vet at de fleste lyver så mye de kan for å sikre inntekten sin, men om du vidareutdanner deg gjennom hele livet så trenger du ikke lyve – du blir selvsikker og hederlig og får nok den jobben du fortjener.

Hos telefonkatalogen.biz har vi mange ledige stillinger som venter på deg.

Vi søker for tiden voksne selgere til spennende jobb.

Ta kontakt idag – ikke vent.

Utdannelse for alle er viktig i krisetider

I krisetider er utdannelse spesielt viktig. Åndelige og kunnskap. Da den store krisen kommer, vil det være en forutsetning for jobbmuligheter. En god utdanning kreves, og er derfor en god forsikring mot arbeidsløshet. Og internasjonalt, er det de landene som har de mest talentfulle medarbeidere som har best sjanse til å motstå internasjonal konkurranse. I tillegg er ikke nivået på minstelønn og andre arbeidskonflikter markedsforhold.

Jo lengre utdanning, desto større lønn. (Ikke nødvendigvis universitets-utdanning.)

Jo mer utdanning og lengre trening, jo mer betaler de deg i gjennomsnitt. Det er klart at det er forskjeller, og at denne regelen ikke gjelder for folk med egen virksomhet. Men hvis du er på jakt etter arbeid i offentlige eller et private selskap så gir mer kunnskap mer i pengesekken.

Lange kurser skjer ved universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner. Lengden er fra 3 år og oppover. Her er de elevene trenes til å bli ingeniører, tannleger, leger, veterinærer, skole lærere, økonomer, jurister, forskere og mange andre akademiske yrker. For å bli forsker kreves en doktorgrad utdanning på en mastergrad.

Våre system for langvarige kurser er nå følgende, sterkt påvirket av forskrifter fra EU:

Bare tar en utdannelse som undervisning. På en typisk vurdert i 3 år. Dermed bli en undervisning i et bestemt disiplin.

På en undergraduate kan du bli en mester. Å bli den kandidaten er rangert til 2 års studier. Master’s degree program som kulminerte i en avhandling som vil utvikle og demonstrere studentens evne til å arbeide og tenke selvstendig med et problem.

Heldigvis her i Norge har vi et utdanningssystem som gir alle et ønske om og evne til å få en skikkelig utdannelse. Og hva er like viktig, så du alltid kan fortsette videreutvikle deg.

Etterutdanning og opplæring spiller en viktig rolle for både individider og den samfunnsmessige dynamikken.

Videreutdanning, vi snakker om når du har en utdannelse og deretter finner et kurs som gir en høyere grad av kompetanse. En lærer som tar en mastergrad eller hovedfag studerer på et universitet, blir dermed en akademisk og kan få nye typer arbeidsplasser.

I dag spesielt herrer spille en viktig rolle i opplæringen. Det kan være, for eksempel at du har en utdanning som sykepleier, og deretter tar en profesjonell masterprgram der du kvalifiserer for en høyere posisjon i helsevesenet.

I privat sektor er mestere i ledelse og utvikling, for eksempel ved BI Business School (BI), Oslo, en viktig ting.